Rhythm metod för naturlig familjeplanering

Definition

Rytmen metoden, även kallad kalendern metoden eller kalendern rytm metoden, är en form av naturlig familjeplanering.

För att använda rytmen metoden, spåra dig din menstruation historia att förutsäga när du kommer ägglossning. Detta hjälper dig att avgöra när du har störst chans att bli gravid.

Om du hoppas att bli gravid, kan du använda rytm för att bestämma de bästa dagarna att ha sex. Likaså, om du hoppas att undvika graviditet, kan du använda rytm för att bestämma vilka dagar för att undvika oskyddat sex.

Använda rytmen metod för födelsekontroll kräver noggrann journalföring och flit. Om du inte vill bli gravid, måste du och din partner undviker att ha sex eller använda en barriär preventivmedel under dina fertila dagar varje månad.

Se även

Varför det är gjort

Rytmen Metoden kan användas som ett sätt att främja fertiliteten eller som en preventivmetod, genom att hjälpa dig att mäta de bästa dagarna att ha eller undvika oskyddat sex. Spåra din menstruation historia för antingen fertilitet eller preventivmedel är billigt och inte har några biverkningar. Vissa kvinnor väljer att använda rytmen metoden av religiösa skäl.

Se även

Risker

Använda rytmen metod för att främja fertiliteten medför inte några risker.

Inte heller använder rytmen metod för födelsekontroll inte innebära några direkta risker - men det skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Dessutom är risken för oönskade graviditeter med rytmen metoden något högre än med andra metoder för födelsekontroll. Även effektivitet varierar, under det första året för typisk användning uppskattningsvis 13 till 25 | av 100 kvinnor som utövar rytmen metod för födelsekontroll blir gravid.

Se även

Hur du förbereder

Spåra din menstruation historia kräver inte speciella förberedelser. Men om du vill använda rytmen metod för födelsekontroll, rådfråga din läkare först om:

  • Du hade nyligen din första period, födde, eller slutat ta p-piller eller andra hormonella preventivmedel
  • Du är amning
  • Du närmar klimakteriet

Se även

Vad du kan förvänta dig

Rhythm metod för naturlig familjeplanering. Anteckna längd av 6 till 12 i dina menstruationscykler.
Rhythm metod för naturlig familjeplanering. Anteckna längd av 6 till 12 i dina menstruationscykler.

För att använda rytmen metoden:

  • . Anteckna längd på 6 till 12 av dina menstruationscykler hjälp av en kalender, skriva ner antalet dagar i varje menscykel - räknat från den första dagen av din menstruation till första dagen av nästa period.
  • Bestäm längden på kortaste menstruationscykeln. Subtrahera 18 från det totala antalet dagar i din kortaste cykel. Detta antal utgör den första fertila dagen i din cykel. Till exempel, om din kortaste cykel är 26 dagar lång, subtrahera 18 från 26 - vilket är lika med 8. I detta exempel, där den första dagen i din cykel är den första dagen av menstruation, är den åttonde dagen i din cykel det första fertila dagen.
  • Bestäm längden på din längsta menscykel. Subtrahera 11 från det totala antalet dagar i din längsta cykel. Detta antal utgör den sista fertila dagen i din cykel. Till exempel, om din längsta cykel är 32 dagar lång, subtrahera 11 från 32 - vilket är lika med 21. I detta exempel, där den första dagen i din cykel är den första dagen av menstruation, är den 21: a dagen i din cykel den sista fertila dagen.
  • Planera kön noggrant under fertila dagar Om du hoppas att undvika graviditet, är oskyddat sex tabu under dina fertila dagar -. Varje månad. Å andra sidan, om du hoppas att bli gravid, ha sex regelbundet under dina fertila dagar.
  • Uppdatera dina beräkningar varje månad. Fortsätta inspelningen längden på dina menstruationscykler för att se till att du är ordentligt bestämma dina fertila dagar.

Tänk på att många faktorer kan påverka den exakta tidpunkten för ägglossningen, inklusive sjukdom och stress. Använda rytmen metod för att förutsäga ägglossning kan vara felaktiga, särskilt om din cykel är oregelbunden.

Se även