Tester och förfaranden

Vad det är, hur det görs, hur man förbereder, risker och resultat.